за Христос

И ще поставя пределите ти от Червеното море до Филистимското море и от пустинята до река Ефрат; защото ще предам местните жители в ръката ти и ти ще ги прогониш пред себе си.

Слушай Изход 23:31
Изход 23:31

Препратки:

Други преводи на Изход 23:31:

И ще поставя границите ти от Червено море до Филистимското море, и от пустинята до реката Ефрат; защото ще предам местните жители в ръката ти и ти ще ги изгониш отпред себе си.
/Верен 2002/
И ще поставя границите ти от Червеното море до Филистимското море и от пустинята до река Ефрат; защото ще предам местните жители в ръката ви и ти ще ги изгониш пред себе си.
/Библейско общество 2000/
И ще поставя пределите ти от Червеното море до Филистимското море, и от пустинята до река Евфрат; защото ще предам местните жители в ръката ви, и ти ще ги изпъдиш отпред себе си.
/Протестантски 1940/
Ще прокарам границите ти от Червено море до Филистимско море и от пустинята до (голямата) река (Ефрат), защото ще предам в ръцете ви жителите на тая земя, и ще ги пропъдиш отпреде си;
/Православен/
И ще положа пределите ти от Червено море до Филистимско Море, и от пустинята до река Ефрат; защото на вашите ръце ще предам жителите на мястото, и ще ги изпъдиш от лицето си.
/Цариградски/
And I will set thy bounds from the Red sea even unto the sea of the Philistines, and from the desert unto the river: for I will deliver the inhabitants of the land into your hand; and thou shalt drive them out before thee.
/KJV/