за Христос

Тогава, на четиринадесетия ден от месеца, Моисей повика всички Израелеви старейшини и им каза: Идете и си вземете по едно агне според семействата си и заколете пасхалното агне.

Слушай Изход 12:21
Изход 12:21

Препратки:

Други преводи на Изход 12:21:

И Мойсей повика всичките старейшини на Израил и им каза: Изберете и си вземете по едно агне според челядите си и заколете пасхата.
/Верен 2002/
Тогава, на четиринадесетия ден от месеца, Моисей повика всички Израелски старейшини и им каза: Идете и си вземете по едно агне според семействата си и заколете пасхалното агне.
/Библейско общество 2000/
Тогава, на четиринадесетия ден от месеца, Моисей повика всичките Израилеви старейшини и рече им: Идете та си вземете по едно агне според челядите си и заколете пасхата.
/Протестантски 1940/
Тогава свика Моисей всички стареи (на синовете) Израилеви и им рече: изберете и си вземете агнета, според челядите си, и заколете пасхата.
/Православен/
Тогаз повикна Моисей всичките старци Израилеви и рече им: Изберете и вземете за себе си по едно агне според челядите си, и заколете пасхата.
/Цариградски/
Then Moses called for all the elders of Israel, and said unto them, Draw out and take you a lamb according to your families, and kill the passover.
/KJV/