за Христос

защото ще запъна Юда за Себе Си като лък,
ще сложа Ефрем като стрела;
и ще възбудя децата ти, Сионе,
против твоите деца, Гърцио,
и ще те направя като меч на силен мъж.

Слушай Захария 9:13
Захария 9:13

Препратки:

Други преводи на Захария 9:13:

Защото си опънах Юда и лъка си напълних с Ефрем; и ще подбудя децата ти, Сионе, срещу децата ти, Гърция; и ще те направя като меч на воин.
/Верен 2002/
защото ще запъна Юда за Себе Си като лък,
ще сложа Ефрем като стрела;
и ще възбудя децата ти, Сионе,
против твоите деца, Гърцио,
и ще те направя като меч на силен мъж.
/Библейско общество 2000/
Защото ще запъна Юда за Себе Си като лък,
Ще туря Ефрема като стрела;
И ще възбудя чадата ти, Сионе,
Против твоите чада Гърцио,
И ще те направя като меч на силен мъж.
/Протестантски 1940/
Защото като лък ще изопна за Себе Си Иуда и ще напълня лъка с Ефрема, и ще подигна синовете ти, Сионе, против твоите синове, Ионио, и ще направя тебе ратоборски меч.
/Православен/
Защото ще запъна Юда за себе си като лък,
Ще туря Ефрема като стрела,
И ще събудя чадата ти, Сионе,
Против чадата ти, Гръцио,
И ще те направя като меч на крепък.
/Цариградски/
When I have bent Judah for me, filled the bow with Ephraim, and raised up thy sons, O Zion, against thy sons, O Greece, and made thee as the sword of a mighty man.
/KJV/