за Христос

И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник;

Слушай Ефесяни 6:14
Ефесяни 6:14

Препратки:

Други преводи на Ефесяни 6:14: