за Христос

Египет, Юдея, Едом,
амонците, Моав
и всички, които си стрижат издадените части на косата,
които живеят в пустинята;
защото всички тези народи са необрязани,
а целият Израелев дом е с необрязано сърце.

Слушай Еремия 9:26
Еремия 9:26

Препратки:

Други преводи на Еремия 9:26:

Египет, Юда, Едом, синовете на Амон, Моав и всички, които си стрижат краищата на косата, които живеят в пустинята; защото всички тези народи са необрязани, а целият израилев дом е с необрязано сърце.
/Верен 2002/
Египет, Юдея, Едом,
амонците, Моав
и всички, които си стрижат издадените части на косата,
които живеят в пустинята;
защото всички тези народи са необрязани,
а целият Израелски дом е с необрязано сърце.
/Библейско общество 2000/
Египет, Юда, Едом,
Амонците, Моав,
И всички, които си стрижат издадените части на косата,
Които живеят в пустинята;
Защото всички тия народи са необрязани,
А целият Израилев дом е с необрязано сърце.
/Протестантски 1940/
Египет и Иудея, Едома и Амоновите синове, Моава и всички, които си стрижат скулуфите, които живеят в пустинята; защото всички тия народи са необрязани, а целият Израилев дом е с необрязано сърце.
/Православен/
На Египет, и на Юда, и на Едом,
И на Амоновите синове, и на Моава,
И на всичките, що си стрижат брадите,
Които живеят в пустинята;
Защото всички тези народи са необрязани,
И всичкий дом Израилев е необрязан в сърдце.
/Цариградски/
Egypt, and Judah, and Edom, and the children of Ammon, and Moab, and all that are in the utmost corners, that dwell in the wilderness: for all these nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised in the heart.
/KJV/