за Христос

Излез против земята, която двойно се е разбунтувала -
против нея и против жителите, които ще бъдат наказани;
разори и след разорените обречи на изтребление, казва Господ,
като извършиш всичко, както ти заповядах.

Слушай Еремия 50:21
Еремия 50:21

Препратки:

Други преводи на Еремия 50:21:

Изкачи се против земята Мератаим #Двоен бунт#, против нея и против жителите на Фекод #Наказание, Посещение#. Опустоши и изпълни след тях проклятието, заявява ГОСПОД, и направи според всичко, което ти заповядах!
/Верен 2002/
Излез против земята, която двойно се е разбунтувала -
против нея и против жителите, които ще бъдат наказани;
разори и след разорените обречи на изтребление, казва Господ,
като извършиш всичко, както ти заповядах.
/Библейско общество 2000/
Възлез против земята, която двойно се е разбунтувала, -
Против нея и против жителите, които ще бъдат наказани;
Разори и, подир разорените, обречи на изтребление, казва Господ,
Като извършиш всичко, както ти заповядах.
/Протестантски 1940/
Иди против нея, против размирната земя, и накажи нейните жители: опустошавай и изтребвай всичко след тях, казва Господ, и направи всичко, що ти заповядах.
/Православен/
Възлез върх земята на Мератаим
И върх жителите на Фекод,
Разори и изтреби вслед тях, говори Господ,
И направи по всичко както ти заповядах.
/Цариградски/
Go up against the land of Merathaim, even against it, and against the inhabitants of Pekod: waste and utterly destroy after them, saith the LORD, and do according to all that I have commanded thee.
/KJV/