за Христос

Йеремия в Юдея
Словото, което дойде към Йеремия от Господа, след като началникът на телохранителите Навузардан го беше пуснал от Рама, когато го беше взел окован във вериги между всички пленени от Йерусалим и Юдея, които бяха закарани пленници във Вавилон.

Слушай Еремия 40:1
Еремия 40:1

Препратки:

Други преводи на Еремия 40:1:

Словото, което беше към Еремия от ГОСПОДА, след като началникът на телохранителите Навузардан го беше пуснал от Рама, когато го беше взел и той беше вързан с вериги между всичките пленени от Ерусалим и Юда, които бяха откарани в плен във Вавилон.
/Верен 2002/
Словото, което дойде към Йеремия от Господа, след като началникът на телохранителите Навузардан го беше пуснал от Рама, когато го беше взел окован във вериги между всички пленени от Йерусалим и Юдея, които бяха закарани пленници във Вавилон.
/Библейско общество 2000/
Словото, което дойде към Еремия от Господа след като началникът на телохранителите Навузардан беше го пуснал от Рама, когато го беше взел вързан с вериги между всичките пленени от Ерусалим и Юда, които бяха закарани пленници във Вавилон.
/Протестантски 1940/
Слово, което биде към Иеремия от Господа, след като Навузардан, началник на телопазителите, го отпусна из Рама, дето го бе взел окован във вериги изсред другите пленени иерусалимци и иудеи, преселвани във Вавилон.
/Православен/
Словото което биде към Иеремия от Господа след като Навузардан началникът на телохранителите го пусна от Рама, когато беше го взел вързан с вериги между всичките пленени от Ерусалим и Юда които се закараха пленници у Вавилон.
/Цариградски/
The word that came to Jeremiah from the LORD, after that Nebuzaradan the captain of the guard had let him go from Ramah, when he had taken him being bound in chains among all that were carried away captive of Jerusalem and Judah, which were carried away captive unto Babylon.
/KJV/