за Христос

Пак в дните на цар Йосия Господ ми каза: Видя ли ти какво стори отстъпницата Израел? Тя отиде на всяка висока планина и под всяко зелено дърво и блудства там.

Слушай Еремия 3:6
Еремия 3:6

Препратки:

Други преводи на Еремия 3:6:

И в дните на цар Йосия ГОСПОД ми каза: Видя ли какво направи отстъпницата Израил? Отиде на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво и блудства там.
/Верен 2002/
Пак в дните на цар Йосия Господ ми каза: Видя ли ти какво направи отстъпницата Израел? Тя отиде на всяка висока планина и под всяко зелено дърво и блудства там.
/Библейско общество 2000/
Пак в дните на цар Иосия Господ ми рече: Видя ли ти що стори отстъпницата Израил? Тя отиде на всяка висока планина и под всяко зелено дърво та блудствува там.
/Протестантски 1940/
Господ ми рече в дните на цар Иосия: видя ли ти, що върши отстъпницата, дъщерята Израилева? Тя ходи на всяка висока планина и под всяко клонесто дърво, и там блудствува.
/Православен/
И в дните на цар Иосия Господ ми рече: Видя ли ти що стори отстъпницата Израил? Отиде на всека висока гора и под всяко зелено дърво та блудствува там.
/Цариградски/
The LORD said also unto me in the days of Josiah the king, Hast thou seen that which backsliding Israel hath done? she is gone up upon every high mountain and under every green tree, and there hath played the harlot.
/KJV/