за Христос

А войската на халдейците ги преследва и настигнаха Седекия в йерихонските полета; и като го хванаха, заведоха го при вавилонския цар Навуходоносор, в Ривла, в земята Емат, където той издаде присъда над него.

Слушай Еремия 39:5
Еремия 39:5

Препратки:

Други преводи на Еремия 39:5:

А войската на халдейците ги преследва и настигнаха Седекия в равнините на Ерихон, и го взеха, и го заведоха при вавилонския цар Навуходоносор в Ривла, в земята Емат, и той произнесе присъда над него.
/Верен 2002/
А войската на халдейците ги преследва и настигнаха Седекия в йерихонските полета; и като го хванаха, заведоха го при вавилонския цар Навуходоносор, в Ривла, в земята Емат, където той издаде присъда над него.
/Библейско общество 2000/
А войската на халдейците ги преследва, та стигнаха Седекия в ерихонските полета; и като го хванаха заведоха го при вавилонския цар Навуходоносора, в Ривла, в земята Емат, гдето той издаде присъда за него.
/Протестантски 1940/
Но халдейската войска се спусна подире им; и достигнаха Седекия в иерихонските равнини; хванаха го и заведоха при вавилонския цар Навуходоносора в Ривла, в земята Емат, дето той произнесе съд над него.
/Православен/
А войската на Халдейците погна след тях та стигнаха Седекия в полетата на Иерихон; и хванаха го та го заведоха при Навуходоносора Вавилонския цар в Ривла, в земята Емат; и изрече осъждение върх него.
/Цариградски/
But the Chaldeans' army pursued after them, and overtook Zedekiah in the plains of Jericho: and when they had taken him, they brought him up to Nebuchadnezzar king of Babylon to Riblah in the land of Hamath, where he gave judgment upon him.
/KJV/