за Христос

Превземане на Йерусалим от Навуходоносор. Съдбата на пророка
Когато беше превзет Йерусалим, в деветата година на Юдейския цар Седекия, в десетия месец, вавилонският цар Навуходоносор беше дошъл с цялата си войска против Йерусалим и го обсади.

Слушай Еремия 39:1
Еремия 39:1

Препратки:

Други преводи на Еремия 39:1:

В деветата година на юдовия цар Седекия, в десетия месец, вавилонският цар Навуходоносор беше дошъл с цялата си войска против Ерусалим и го обсадиха.
/Верен 2002/
Когато беше превзет Йерусалим, в деветата година на Юдейския цар Седекия, в десетия месец, вавилонският цар Навуходоносор беше дошъл с цялата си войска против Йерусалим и го обсади.
/Библейско общество 2000/
Когато бе превзет Ерусалим, в деветата година на Юдовия цар Седекия, в десетия месец, вавилонският цар Навуходоносор беше дошъл с цялата си войска против Ерусалим та го обсади;
/Протестантски 1940/
В деветата година на Седекия, иудейски цар, в десетия месец, дойде Навуходоносор, вавилонски цар, с цялата си войска до Иерусалим, и го обсадиха.
/Православен/
В деветото лето на Седекия Юдиния цар, през десетия месец, дойде Навуходоносор Вавилонский цар и всичката му войска против Ерусалим, и го обсаждаха.
/Цариградски/
In the ninth year of Zedekiah king of Judah, in the tenth month, came Nebuchadrezzar king of Babylon and all his army against Jerusalem, and they besieged it.
/KJV/