за Христос

Еремия 3   

1 Призив към покаяние
Казват: Ако някой напусне жена си
и тя, като си отиде от него, се омъжи за друг мъж,
ще се върне ли той пак при нея?
Не би ли се осквернила съвсем такава земя?
А при все че ти си блудствувала с много любовници,
пак се върни при Мене, казва Господ.
2 Повдигни очите си към голите височини
и виж къде не са блудствали с тебе.
По пътищата си седяла за тях,
както арабин в пустинята,
и си осквернила земята
с блудството и злодеянията си.
3 По тази причина дъждовете бяха задържани
и не валя пролетен дъжд;
но все пак ти имаше чело на блудница
и си отказала да се срамуваш.
4 Не искаш ли да викаш отсега към Мен:
Отче мой, Ти си наставник на младостта ми?
5 Ще държи ли Той гнева Си завинаги?
Ще го пази ли докрай?
Ето, така си говорила,
но си вършила злодеяния, колкото си могла.
6 Пак в дните на цар Йосия Господ ми каза: Видя ли ти какво стори отстъпницата Израел? Тя отиде на всяка висока планина и под всяко зелено дърво и блудства там.
7 Аз казах: Като направи всичко това, тя ще се върне при Мене; но тя не се върна. И сестра й, невярната Юдея, видя това.
8 И видях, когато отстъпницата Израел прелюбодейства, и Аз по тази именно причина я напуснах и й дадох разводно писмо, но сестра й, невярната Юдея, пак не се уплаши, а отиде и тя да блудства.
9 И с невъздържаното си блудство тя оскверни земята и прелюбодейства с камъните и дърветата.
10 А при всичко това сестра й, невярната Юдея, не се върна при Мене с цялото си сърце, а с притворство, казва Господ.
11 Тогава Господ ми каза: Отстъпницата Израел се показа по-праведна от невярната Юдея.
12 Иди и прогласи тези думи към север, като кажеш:
Върни се, отстъпнице Израел, казва Господ;
Аз няма да допусна да ви нападне гневът Ми;
защото съм милостив, казва Господ,
и няма да пазя гняв завинаги.
13 Само признай беззаконието си,
че си станала престъпница против Господа, своя Бог,
и безогледно си отивала при чужденците
под всяко зелено дърво,
и че не сте послушали гласа Ми, казва Господ.
14 Върнете се, деца отстъпници, казва Господ,
защото Аз съм ви съпруг;
и ще ви взема - един от град, а двама от род,
и ще ви въведа в Сион!
15 И ще ви дам пастири по Моето сърце,
които ще ви пасат със знание и разум.
16 И в онези дни, казва Господ,
когато се умножите и нарастете на земята,
няма вече да се изразяват: Ковчегът на завета Господен!
Нито той ще им дойде на ум,
нито ще си спомнят за него, нито ще го посетят,
нито ще се направи вече това.
17 В онова време ще нарекат Йерусалим престол Господен;
и всички народи ще се съберат при него в името Господне, в Йерусалим,
и няма да ходят вече според упоритостта на злото си сърце.
18 В онези дни Юдовият дом ще ходи с Израелевия дом
и те ще дойдат заедно от северната страна
в земята, която дадох за наследство на бащите ви;
19 и Аз си казах как щях да те поставя между децата
и щях да ти дам желана земя,
преславно наследство от народите.
Още казах: Ти ще Ме назовеш: Отец мой,
и няма да се отвърнеш да Ме следваш.
20 Наистина, както жена изневерява на мъжа си,
така и вие изневерихте на Мене,
доме Израелев, казва Господ.
21 По голите височини се чува глас,
плачът и молбите на израелтяните;
защото извратиха пътя си,
забравиха Господа, своя Бог.
22 Върнете се, деца отстъпници,
и Аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви.
Ето, ние идем към Тебе,
защото Ти си Господ, нашият Бог.
23 Наистина празна е очакваната от хълмовете помощ,
от шумната тълпа по планините;
само в Господа, нашия Бог, е избавлението на Израел.
24 Но онова срамно нещо е поглъщало труда на бащите ни
още от младостта ни -
стадата им и чердите им,
синовете им и дъщерите им.
25 Да легнем в срама си
и да ни покрие нашето посрамване;
защото сме съгрешавали пред Господа, нашия Бог,
ние и бащите ни,
от младостта си - дори до днес,
и не сме слушали гласа на Господа, нашия Бог.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52