за Христос

И сега, защо ти е пътят за Египет?
Да пиеш водата на Нил ли?
Или защо ти е пътят за Асирия?
Да пиеш водата на Ефрат ли?

Слушай Еремия 2:18
Еремия 2:18

Препратки:

Други преводи на Еремия 2:18:

И сега, какво имаш с пътя на Египет, да пиеш водата на Сихор #Означава мътна река, отнася се за Нил.#? И какво имаш с пътя на Асирия, да пиеш водата на реката Ефрат?
/Верен 2002/
И сега, защо ти е пътят за Египет?
Да пиеш водата на Нил ли?
Или защо ти е пътят за Асирия?
Да пиеш водата на Ефрат ли?
/Библейско общество 2000/
И сега, защо ти е пътят за Египет?
Да пиеш водата на Нил {Еврейски: Реката.} ли?
Или защо ти е пътят за Асирия?
Да пиеш водата на Ефрат {Еврейски: Сиор. Виж. Ис. Нав. 13:3.} ли?
/Протестантски 1940/
И сега, за какво ще отиваш в Египет да пиеш вода от Нил? и за какво ще отиваш в Асирия да пиеш вода от реките й?
/Православен/
И сега що имаш ти с Египетския път,
Да пиеш водата на Сиор?
Или що имаш с Асирийския път,
Да пиеш водата на реката?
/Цариградски/
And now what hast thou to do in the way of Egypt, to drink the waters of Sihor? or what hast thou to do in the way of Assyria, to drink the waters of the river?
/KJV/