за Христос

и ги прати на едомския цар, на моавския цар, на царя на амонците, на тирския цар и на сидонския цар чрез ръката на онези посланици, които са дошли в Йерусалим при Юдейския цар Седекия;

Слушай Еремия 27:3
Еремия 27:3

Препратки:

Други преводи на Еремия 27:3:

И ги изпрати на едомския цар и на моавския цар, и на царя на синовете на Амон, и на тирския цар, и на сидонския цар чрез ръката на посланиците, които са дошли в Ерусалим при юдовия цар Седекия.
/Верен 2002/
и ги прати на едомския цар, на моавския цар, на царя на амонците, на тирския цар и на сидонския цар чрез ръката на онези посланици, които са дошли в Йерусалим при Юдейския цар Седекия;
/Библейско общество 2000/
и прати ги на едомския цар, на моавския цар, на царя на амонците, на тирския цар и на сидонския цар чрез ръката на ония посланици, които са дошли в Ерусалим при Юдовия цар Седекия;
/Протестантски 1940/
и прати също такива на идумейския цар, на моавитския цар, на царя на Амоновите синове, на тирския цар и на сидонския цар, по пратеници, които са дошли в Иерусалим при иудейския цар Седекия,
/Православен/
и проводи ги на Едомския цар, и на Моавския цар, и на царя на Амоновите синове, и на Тирския цар, и на Сидонския цар чрез ръката на онези посланници които дохождат в Ерусалим при Седекия Юдиния цар;
/Цариградски/
And send them to the king of Edom, and to the king of Moab, and to the king of the Ammonites, and to the king of Tyrus, and to the king of Zidon, by the hand of the messengers which come to Jerusalem unto Zedekiah king of Judah;
/KJV/