за Христос

така казва Господ:
Запишете този човек за бездетен,
човек, който няма да успее в дните си;
защото нито един човек от потомството му
няма да успее да седи на Давидовия престол
и да властва вече над Юдея.

Слушай Еремия 22:30
Еремия 22:30

Препратки:

Други преводи на Еремия 22:30:

Така казва ГОСПОД: Пишете този човек бездетен, мъж, който няма да благоуспее в дните си; защото от потомството му няма да благоуспее никой, който да седи на престола на Давид и да властва още над Юда.
/Верен 2002/
така казва Господ:
Запишете този човек за бездетен,
човек, който няма да успее в дните си;
защото нито един човек от потомството му
няма да успее да седи на Давидовия престол
и да властва вече над Юдея.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ.
Запишете тоя човек за бездетен,
Човек, който няма да успее в дните си;
Защото ни един човек от потомството му
Не ще успее да седи на Давидовия престол
И да властвува вече над Юда.
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ: запишете тоя човек като лишен от деца, като човек, злополучен в дните си, защото вече никой от племето му не ще седи на Давидовия престол и не ще владее в Иудея.
/Православен/
Така говори Господ:
Пишете тогоз человека безчаден:
Человек който не ще благоуспее в дните си;
Защото не ще благоуспее от семето му человек
Който да седи на Давидовия престол
И да властвува вече над Юда.
/Цариградски/
Thus saith the LORD, Write ye this man childless, a man that shall not prosper in his days: for no man of his seed shall prosper, sitting upon the throne of David, and ruling any more in Judah.
/KJV/