за Христос

Изкачи се на Ливан и извикай,
с висок глас извикай от Аварим към Васан,
защото загинаха всичките ти любовници.

Слушай Еремия 22:20
Еремия 22:20

Препратки:

Други преводи на Еремия 22:20: