за Христос

нито ще раздават хляб в жалеенето,
за да ги утешат за умрелия,
нито ще ги напоят с утешителната чаша
за баща им или за майка им.

Слушай Еремия 16:7
Еремия 16:7

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:7:

нито ще разчупват хляб в жалеенето, за да утешат някого за мъртвия, нито ще ги напоят от чашата на утешението за баща им или за майка им.
/Верен 2002/
нито ще раздават хляб в жалеенето,
за да ги утешат за умрелия,
нито ще ги напоят с утешителната чаша
за баща им или за майка им.
/Библейско общество 2000/
Нито ще раздават хляб в жалеенето,
За да ги утешат за умрелия,
Нито ще ги напоят с утешителната чаша
За баща им или за майка им.
/Протестантски 1940/
И не ще разчупват зарад тях хляб в жалейно време, за утеха поради умрелия; и не ще им подадат утешна чаша, да пият за баща си и за майка си.
/Православен/
Нито ще раздадат хляб в сетуванието
За утешение тям заради умрелия,
Нито ще ги напоят с утешителната чаша
Заради баща им или заради майка им.
/Цариградски/
Neither shall men tear themselves for them in mourning, to comfort them for the dead; neither shall men give them the cup of consolation to drink for their father or for their mother.
/KJV/