за Христос

И големи, и малки ще измрат в тази страна;
няма да бъдат погребани, нито ще ги оплачат,
нито ще направят нарязвания по телата си,
нито ще се обръснат за тях,

Слушай Еремия 16:6
Еремия 16:6

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:6:

И ще измрат големи и малки в тази земя; няма да бъдат погребани, нито ще ги оплачат, нито ще правят нарязвания по телата си, нито ще се обръснат за тях,
/Верен 2002/
И големи, и малки ще измрат в тази страна;
няма да бъдат погребани, нито ще ги оплачат,
нито ще направят нарязвания по телата си,
нито ще се обръснат за тях,
/Библейско общество 2000/
И големи и малки ще измрат в тая страна;
Не ще бъдат погребани, нито ще ги оплачат,
Нито ще направят нарязвания по телата си,
Нито ще се обръснат за тях,
/Протестантски 1940/
И ще умрат големи и малки в тая земя; и не ще бъдат погребани, и не ще ги оплакват, нито ще се нараняват, нито ще се стрижат за тях.
/Православен/
И ще измрат големи и малки в тази земя:
Не ще бъдат погребени, нито ще ги оплачат,
Нито ще направят сечения по телата си,
Нито ще се обръснат за тях,
/Цариградски/
Both the great and the small shall die in this land: they shall not be buried, neither shall men lament for them, nor cut themselves, nor make themselves bald for them:
/KJV/