за Христос

защото така казва Господ
за синовете и дъщерите, които се раждат на това място,
и за майките, които са ги родили,
и за бащите, които са ги добили в тази страна:

Слушай Еремия 16:3
Еремия 16:3

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:3:

Защото така казва ГОСПОД за синовете и за дъщерите, които се раждат на това място, и за майките им, които са ги родили, и за бащите им, които са ги заченали в тази земя:
/Верен 2002/
защото така казва Господ
за синовете и дъщерите, които се раждат на това място,
и за майките, които са ги родили,
и за бащите, които са ги добили в тази страна:
/Библейско общество 2000/
Защото така казва Господ
За синовете и за дъщерите, които се раждат на това място,
И за майките, които са ги родили,
И за бащите, които са ги добили в тая страна;
/Протестантски 1940/
Защото тъй казва Господ за синовете и дъщерите, които ще се родят в това място, и за майките им, които ще ги родят, и за бащите им, които ще ги произведат в тая земя:
/Православен/
Защото така говори Господ
За синовете и за дъщерите които се раждат на това място,
И за майките им които са ги родили,
И заради бащите им които са ги добили в тази земя:
/Цариградски/
For thus saith the LORD concerning the sons and concerning the daughters that are born in this place, and concerning their mothers that bare them, and concerning their fathers that begat them in this land;
/KJV/