за Христос

Затова, ето, ще ги направя този път да познаят -
ще ги направя да познаят ръката Ми и силата Ми;
и те ще познаят, че името Ми е Йехова.

Слушай Еремия 16:21
Еремия 16:21

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:21: