за Христос

Господи, сило моя и крепост моя,
прибежище мое в скръбен ден!
При Тебе ще дойдат народите от краищата на земята
и ще кажат: Бащите ни не наследиха друго освен лъжи,
суета и безполезни работи.

Слушай Еремия 16:19
Еремия 16:19

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:19:

ГОСПОДИ, сила моя и крепост моя, прибежище мое в скръбен ден! При Теб ще дойдат народи от краищата на земята и ще кажат: Само лъжа наследиха бащите ни, нищожни идоли и безполезни неща.
/Верен 2002/
Господи, сило моя и крепост моя,
прибежище мое в скръбен ден!
При Теб ще дойдат народите от краищата на земята
и ще кажат: Бащите ни не наследиха друго освен лъжи,
суета и безполезни работи.
/Библейско общество 2000/
Господи, сило моя и крепост моя,
Прибежище мое в скръбен ден!
При Тебе ще дойдат народите от краищата на земята,
И ще рекат: Бащите ни не наследиха друго освен лъжи,
Суета и безполезни работи.
/Протестантски 1940/
Господи! сило моя, крепост моя и прибежище мое в скръбен ден! При Тебе ще дойдат народите от земните краища и ще кажат: само лъжа наследиха нашите бащи, суета и това, от което няма никаква полза.
/Православен/
Господи, сило моя и крепосте моя
И прибежище мое в скърбен ден!
Езичниците ще дойдат при тебе от краищата на земята,
И ще рекат: Наистина бащите ни наследиха лъжа,
Суета, и неполезни неща.
/Цариградски/
O LORD, my strength, and my fortress, and my refuge in the day of affliction, the Gentiles shall come unto thee from the ends of the earth, and shall say, Surely our fathers have inherited lies, vanity, and things wherein there is no profit.
/KJV/