за Христос

И най-напред ще им въздам двойно
за беззаконието и греха им,
защото оскверниха земята Ми с труповете на гнусотиите си
и с мерзостите си напълниха наследството Ми.

Слушай Еремия 16:18
Еремия 16:18

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:18:

И първо ще им отплатя двойно за беззаконието им и за греха им, защото оскверниха земята Ми с труповете на гнусотиите си и с мерзостите си напълниха наследството Ми.
/Верен 2002/
И най-напред ще им въздам двойно
за беззаконието и греха им,
защото оскверниха земята Ми с труповете на гнусотиите си
и с мерзостите си напълниха наследството Ми.
/Библейско общество 2000/
И най-напред ще им въздам двойно
За беззаконието им и за греха им,
Защото оскверниха земята Ми с труповете на гнусотиите си,
И с мерзостите си напълниха наследството Ми.
/Протестантски 1940/
И ще им въздам преди всичко за тяхната неправда и за техния двоен грях, защото оскверниха земята Ми, с труповете на мръсотиите си и с гнусотиите си напълниха наследието Ми.
/Православен/
И първо ще им направя двойно въздаяние
За беззаконието им и греха им;
Защото оскверниха земята ми:
С труповете на гнусотите си и с мерзостите си
Напълниха наследието ми.
/Цариградски/
And first I will recompense their iniquity and their sin double; because they have defiled my land, they have filled mine inheritance with the carcases of their detestable and abominable things.
/KJV/