за Христос

Защото очите Ми са върху всичките им пътища;
те не са скрити от лицето Ми,
нито беззаконието им е скрито от очите Ми.

Слушай Еремия 16:17
Еремия 16:17

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:17: