за Христос

Ето, ще пратя за много рибари,
казва Господ, и ще ги изловят;
и след това ще пратя за много ловци
и ще ги гонят от всяка планина
и от всеки хълм, и от дупките на канарите.

Слушай Еремия 16:16
Еремия 16:16

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:16:

Ето, ще изпратя за много рибари, заявява ГОСПОД, и ще ги изловят. И след това ще изпратя за много ловци, и ще ги гонят от всяка планина и от всеки хълм, и от цепките на скалите.
/Верен 2002/
Ето, ще пратя за много рибари,
казва Господ, и ще ги изловят;
и след това ще пратя за много ловци
и ще ги гонят от всяка планина
и от всеки хълм, и от дупките на канарите.
/Библейско общество 2000/
Ето, ще пратя за много рибари,
Казва Господ, та ще ги изловят;
И подир това ще пратя за много ловци,
Та ще ги гонят от всяка планина,
И от всеки хълм и от дупките на канарите.
/Протестантски 1940/
Ето, Аз ще пратя много рибари, казва Господ, и ще ги ловят; а после ще пратя много ловци, и те ще ги спогнат от всяка планина и от всеки хълм и от скалните проломи.
/Православен/
Ето, ще проводя за много рибари,
Говори Господ, та ще ги изловят;
И подир това ще проводя за много ловци,
Та ще ги ловят от всяка гора,
И от всеки хълм, и от дупките на скалите.
/Цариградски/
Behold, I will send for many fishers, saith the LORD, and they shall fish them; and after will I send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain, and from every hill, and out of the holes of the rocks.
/KJV/