за Христос

а: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израелтяните от северната земя
и от всички страни, където ги беше изгонил!
И Аз ще ги върна пак в страната им,
която дадох на бащите им.

Слушай Еремия 16:15
Еремия 16:15

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:15:

а: Жив е ГОСПОД, който изведе израилевите синове от северната земя и от всичките земи, където ги беше изгонил! И Аз ще ги върна отново в земята им, която дадох на бащите им.
/Верен 2002/
а: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израелците от северната земя
и от всички страни, където ги беше изгонил!
И Аз ще ги върна пак в страната им,
която дадох на бащите им.
/Библейско общество 2000/
Но: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израилтяните от северната земя,
И от всичките страни, гдето ги беше изгонил!
И Аз ще ги върна пак в страната им,
Която дадох на бащите им.
/Протестантски 1940/
а - "жив е Господ, Който изведе Израилевите синове из северната земя и из всички земи, в които ги бе прогонил", защото ще ги върна в земята им, която дадох на отците им.
/Православен/
Но: Жив Господ
Който възведе Израилевите синове от северната земя
И от всичките места дето беше ги изгонил!
И ще ги върна пак в земята им
Която дадох на отците им.
/Цариградски/
But, The LORD liveth, that brought up the children of Israel from the land of the north, and from all the lands whither he had driven them: and I will bring them again into their land that I gave unto their fathers.
/KJV/