за Христос

Предстоящо наказание на Юдея и възстановяване
Затова, ето, идват дни, казва Господ,
когато няма вече да кажат: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израелтяните от Египетската земя!,

Слушай Еремия 16:14
Еремия 16:14

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:14:

Затова, ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато няма вече да се казва: Жив е ГОСПОД, който изведе израилевите синове от египетската земя! -
/Верен 2002/
Затова, ето, идват дни, казва Господ,
когато няма вече да кажат: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израелците от Египетската земя!,
/Библейско общество 2000/
Затова, ето, идат дни, казва Господ,
Когато няма вече да рекат: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израилтяните от египетската земя!
/Протестантски 1940/
Затова ето, идат дни, казва Господ, когато вече не ще казват: "жив е Господ, Който изведе Израилевите синове из Египетската земя",
/Православен/
За то, ето, идат дни, говори Господ,
И няма да рекат вече: Жив Господ
Който възведе Израилевите синове от Египетската земя!
/Цариградски/
Therefore, behold, the days come, saith the LORD, that it shall no more be said, The LORD liveth, that brought up the children of Israel out of the land of Egypt;
/KJV/