за Христос

а и вие постъпихте още по-лошо от бащите си,
защото ходите всеки според упоритостта
на нечестивото си сърце
и не слушате Мене;

Слушай Еремия 16:12
Еремия 16:12

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:12: