за Христос

Тогава да им отвърнеш:
Понеже бащите ви Ме изоставиха, казва Господ,
и последваха други богове,
служиха им и им се поклониха,
а Мен изоставиха и закона Ми не опазиха;

Слушай Еремия 16:11
Еремия 16:11

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:11:

Тогава да им кажеш: Понеже бащите ви Ме оставиха, заявява ГОСПОД, и последваха други богове и им служиха и им се покланяха, а Мен оставиха и не пазиха закона Ми;
/Верен 2002/
Тогава да им отвърнеш:
Понеже бащите ви Ме изоставиха, казва Господ,
и последваха други богове,
служиха им и им се поклониха,
а Мен изоставиха и закона Ми не опазиха;
/Библейско общество 2000/
Тогава да им речеш:
Понеже Ме оставиха бащите ви, казва Господ,
Та последваха други богове,
Служиха им и им се поклониха,
А Мене оставиха и закона Ми не опазиха;
/Протестантски 1940/
тогава речи им: затова, че вашите бащи Ме оставиха, казва Господ, и тръгнаха след други богове, тям служиха и тям се покланяха, а Мене оставиха, и Моя закон не пазиха.
/Православен/
тогаз ще им речеш:
Понеже ме оставиха отците ви, говори Господ,
Та отидоха подир други богове,
И им служиха, и им се поклониха,
И мене оставиха, и закона ми не упазиха;
/Цариградски/
Then shalt thou say unto them, Because your fathers have forsaken me, saith the LORD, and have walked after other gods, and have served them, and have worshipped them, and have forsaken me, and have not kept my law;
/KJV/