за Христос

И когато известиш на този народ всички тези думи и те ти кажат: Защо Господ е изрекъл това голямо зло против нас? И какво е беззаконието ни и какъв грехът ни, който сме извършили против Господа, нашия Бог?

Слушай Еремия 16:10
Еремия 16:10

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:10:

И когато известиш на този народ всички тези думи и те ти кажат: Защо е изрекъл ГОСПОД това голямо зло против нас? И какво е беззаконието ни и какъв е грехът ни, с който сме съгрешили против ГОСПОДА, своя Бог?
/Верен 2002/
И когато известиш на този народ всички тези думи и те ти кажат: Защо Господ е изрекъл това голямо зло против нас? И какво е беззаконието ни и какъв грехът ни, който сме извършили против Господа, нашия Бог?
/Библейско общество 2000/
И когато известиш на тия люде всички тия думи, и те ти рекат: Защо е изрекъл Господ това голямо зло против нас? И какво е беззаконието ни и какъв грехът ни, който сме извършили против Господа нашия Бог?
/Протестантски 1940/
Когато разкажеш на тия люде всички тия думи, и те ти рекат: "защо Господ изрече върху нас цялото това голямо нещастие, и каква е нашата неправда, и кой е нашият грях, що съгрешихме пред нашия Господ Бог?" -
/Православен/
И когато възвестиш на тези люде всички тия думи, и ти рекат: Защо Господ изрече всичко това големо зло против нас? и кое е беззаконието ни, и кой грехът ни който сме съгрешили на Господа Бога нашего?
/Цариградски/
And it shall come to pass, when thou shalt shew this people all these words, and they shall say unto thee, Wherefore hath the LORD pronounced all this great evil against us? or what is our iniquity? or what is our sin that we have committed against the LORD our God?
/KJV/