за Христос

Божията воля за Йеремия
Господнето слово дойде пак към мен и каза:

Слушай Еремия 16:1
Еремия 16:1

Препратки:

Други преводи на Еремия 16:1: