за Христос

Тогава си казах:
Каквото постига безумния,
това ще постигне и мен;
и така, защо аз бях по-мъдър?
Затова казах в сърцето си,
че и това е суета.

Слушай Еклесиаст 2:15
Еклесиаст 2:15

Препратки:

Други преводи на Еклесиаст 2:15:

Тогава казах в сърцето си: Каквато е участта на безумния, това ще постигне и мен. Защо тогава станах аз толкова мъдър? Затова казах в сърцето си, че и това е суета.
/Верен 2002/
Тогава си казах:
Каквото постига безумния,
това ще постигне и мен;
и така, защо аз бях по-мъдър?
Затова казах в сърцето си,
че и това е суета.
/Библейско общество 2000/
Тогава рекох в сърцето си:
Каквото постига безумния
Това ще постигне и мене;
Защо, прочее, бях аз по-мъдър?
За туй рекох в сърцето си,
Че и това е суета.
/Протестантски 1940/
И казах в сърце си: и мене ще постигне същата съдба, както и глупавия: защо съм станал много мъдър? И казах в сърце си, че и това е суета;
/Православен/
За то рекох в сърдцето си:
Както се случава на безумния,
Така ще се случи и на мене;
Защо прочее да стана аз по-мъдър?
За то подумах в сърдцето си
Че и то е суета.
/Цариградски/
Then said I in my heart, As it happeneth to the fool, so it happeneth even to me; and why was I then more wise? Then I said in my heart, that this also is vanity.
/KJV/