за Христос

Когато направя Египетската земя разорена и пуста - земя, лишена от това, което я изпълваше, когато поразя всички, които живеят в нея, тогава ще познаят, че Аз съм Господ.

Слушай Езекил 32:15
Езекил 32:15

Препратки:

Други преводи на Езекил 32:15:

Когато направя египетската земя пустош, земя опустошена от това, което я изпълваше, когато поразя всички, които живеят в нея, тогава ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.
/Верен 2002/
Когато направя Египетската земя разорена и пуста - земя, лишена от това, което я изпълваше, когато поразя всички, които живеят в нея, тогава ще познаят, че Аз съм Господ.
/Библейско общество 2000/
Когато направя египетската земя разорена и пуста, земя лишена от това, което я изпълняше, когато поразя всички, които живеят в нея, тогава ще познаят, че Аз съм Господ.
/Протестантски 1940/
Кога направя Египетската земя пустиня; кога земята се лиши от всичко, що я изпълня; кога поразя всички, които живеят по нея, - тогава ще познаят, че Аз съм Господ.
/Православен/
Когато направя Египетската земя запустение, и опустее земята изпълнението си, когато поразя всички които живеят в нея, тогаз ще познаят че аз съм Господ.
/Цариградски/
When I shall make the land of Egypt desolate, and the country shall be destitute of that whereof it was full, when I shall smite all them that dwell therein, then shall they know that I am the LORD.
/KJV/