за Христос

Направих го красив с многото му клони; така че всички едемски дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха.

Слушай Езекил 31:9
Езекил 31:9

Препратки:

Други преводи на Езекил 31:9: