за Христос

Така казва Господ Йехова: В деня, когато той слезе в преизподнята, причиних жалеене; покрих бездната за него и направих да престанат реките й, така че големите води се спряха; и направих да жалее за него Ливан и всички дървета на полето повехнаха за него.

Слушай Езекил 31:15
Езекил 31:15

Препратки:

Други преводи на Езекил 31:15:

Така казва Господ БОГ: В деня, когато той слезе в Шеол, направих жалеене, покрих заради него бездната и спрях реките й, и големите води бяха задържани. И направих Ливан да жалее за него и всички полски дървета повехнаха за него.
/Верен 2002/
Така казва Господ Йехова: В деня, когато той слезе в преизподнята, причиних жалеене; покрих бездната за него и направих да престанат реките й, така че големите води се спряха; и направих да жалее за него Ливан и всички дървета на полето повехнаха за него.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ Иеова: В деня когато той слезе в преизподнята причиних жалеене; покрих бездната за него, и направих да престанат реките й, така щото големите води се спряха; и направих да жалее за него Ливан, и всичките дървета на полето повяхнаха за него.
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ Бог: в оня ден, когато той слезна в гроба, Аз направих да тъжат за него, затворих заради него бездната и спрях реките й, задържах големите води и помрачих за него Ливан, и всички полски дървета тъгуваха за него.
/Православен/
Така говори Господ Иеова: В който ден слезе в ад направих да стане сетувание: покрих бездната заради него, и направих да престанат реките й, и големите води се задържаха; и направих да посетува Ливан заради него, и всичките дървета полянски повенаха заради него.
/Цариградски/
Thus saith the Lord GOD; In the day when he went down to the grave I caused a mourning: I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed: and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him.
/KJV/