за Христос

На трупа му ще си починат всички небесни птици и върху клоните му ще бъдат всички животни от полето,

Слушай Езекил 31:13
Езекил 31:13

Препратки:

Други преводи на Езекил 31:13: