за Христос

Чужденци, страшните между народите, го отсякоха и го оставиха; клончетата му паднаха по планините и по всички долини и клоните му се строшиха по всички потоци на земята; и всичките народи на света слязоха от сянката му и го изоставиха.

Слушай Езекил 31:12
Езекил 31:12

Препратки:

Други преводи на Езекил 31:12:

И чужденци, страшните между народите, го отсякоха и го захвърлиха; клончетата му паднаха по планините и по всички долини, а клоните му се строшиха по всички потоци на земята; и всички народи на земята слязоха от сянката му и го захвърлиха.
/Верен 2002/
Чужденци, страшните между народите, го отсякоха и го оставиха; клончетата му паднаха по планините и по всички долини и клоните му се строшиха по всички потоци на земята; и всичките народи на света слязоха от сянката му и го изоставиха.
/Библейско общество 2000/
Чужденци, страшните между народите, отсякоха го и го оставиха; клончетата му паднаха по планините и по всичките долини, и клоновете му се строшиха по всичките потоци на земята; и всичките народи на света слязоха от сянката му и го оставиха.
/Протестантски 1940/
И съсякоха го чужденци, най-люти измежду народите, и го хвърлиха в планините; и по вси долини паднаха ветвите му; клоните му се изпочупиха по всички долища земни, и изпод сянката му избягаха всички народи на страната и го оставиха.
/Православен/
И чужденци, насилниците от народите, отсякоха го и го оставиха: ветвите му паднаха върху горите и въ всичките долове, и клоновете му се съкрушиха от всичките земни реки; и всичките земни народи слязоха от сянката му и го оставиха.
/Цариградски/
And strangers, the terrible of the nations, have cut him off, and have left him: upon the mountains and in all the valleys his branches are fallen, and his boughs are broken by all the rivers of the land; and all the people of the earth are gone down from his shadow, and have left him.
/KJV/