за Христос

затова ще го предам в ръката на силния от народите, който непременно ще се разправи с него; изпъдих го поради нечестието му.

Слушай Езекил 31:11
Езекил 31:11

Препратки:

Други преводи на Езекил 31:11: