за Христос

и ще доведа египетските пленници, ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя, и ще бъдат там унижено царство.

Слушай Езекил 29:14
Езекил 29:14

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:14: