за Христос

Юдея и Израелевата земя търгуваха с тебе; даваха за стоките ти менитско жито, сухари и мед, масло и балсам.

Слушай Езекил 27:17
Езекил 27:17

Препратки:

Други преводи на Езекил 27:17: