за Христос

Имаше и друг голям орел с големи крила и гъста перушина;
и, ето, от лехите, където беше посадена,
тази лоза разпростря корените си към него
и простря клончетата си към него, за да я напои.

Слушай Езекил 17:7
Езекил 17:7

Препратки:

Други преводи на Езекил 17:7:

Имаше и друг голям орел с големи криле и много перушина. И ето, от лехите, където беше посадена, тази лоза протегна корените си към него и простря клончетата си към него, за да я напои.
/Верен 2002/
Имаше и друг голям орел с големи крила и гъста перушина;
и, ето, от лехите, където беше посадена,
тази лоза разпростря корените си към него
и простря клончетата си към него, за да я напои.
/Библейско общество 2000/
Имаше и друг голям орел с големи крила и гъста перушина;
И, ето, от лехите гдето беше посадена
Тая лоза разпростря корените си към него,
И простря клончетата си към него за да я напои.
/Протестантски 1940/
И още имаше друг орел с големи крила и бухлест; и ето, тая лоза се провлече към него с корените си и простря към него пръчките си, за да я полива из браздите на разсадника си.
/Православен/
Имаше и друг орел голем, великокрилат, и многоперат,
И, ето, тая лоза разпростре коренете си към него,
И простря ветвите си към него, за да я напои
Чрез лехите на сада й.
/Цариградски/
There was also another great eagle with great wings and many feathers: and, behold, this vine did bend her roots toward him, and shot forth her branches toward him, that he might water it by the furrows of her plantation.
/KJV/