за Христос

И то поникна и стана разстлана лоза, ниска на ръст,
чиито клончета се обръщаха към него
и корените й бяха под него.
Така стана лоза,
пусна пръчки и покара отрасли.

Слушай Езекил 17:6
Езекил 17:6

Препратки:

Други преводи на Езекил 17:6:

И то поникна и стана разстлана лоза, ниска на ръст, за да се обръщат клончетата й към него и да бъдат корените й под него. И стана лоза и пусна пръчки, и покара издънки.
/Верен 2002/
И то поникна и стана разстлана лоза, ниска на ръст,
чиито клончета се обръщаха към него
и корените й бяха под него.
Така стана лоза,
пусна пръчки и покара отрасли.
/Библейско общество 2000/
И то поникна и стана разстлана лоза, ниска на ръст,
Чиито клончета се обръщаха към него,
И корените й бяха под него.
Така стана лоза,
Пусна пръчки и покара отрасли.
/Протестантски 1940/
И то израсна и стана лоза, широка, ниска на ръст, чиито пръчки се навеждаха към нея, и корените й бяха под нея, и стана лоза - и пусна филизи и даде пръчки.
/Православен/
И прозябна, и стана разтлана лоза, низка на раст,
На която вейките се завращаха към него,
И коренете й бяха под него:
Така стана лоза,
И направи пръчки, и покара отрасли.
/Цариградски/
And it grew, and became a spreading vine of low stature, whose branches turned toward him, and the roots thereof were under him: so it became a vine, and brought forth branches, and shot forth sprigs.
/KJV/