за Христос

Така казва Господ Йехова:
Ще взема и от върха на високия кедър и ще го посадя;
ще откърша от върховете на младите му клончета едно крехко клонче
и ще го посадя на планина, висока и отлична;

Слушай Езекил 17:22
Езекил 17:22

Препратки:

Други преводи на Езекил 17:22:

На издигнатата израилева планина ще го посадя. И то ще покара клончета, ще дава плод и ще стане великолепен кедър. Под него ще живеят всякакви птици, всякакви пернати - под сянката на клоните му ще живеят.
/Верен 2002/
Така казва Господ Йехова:
Ще взема и от върха на високия кедър и ще го посадя;
ще откърша от върховете на младите му клончета едно крехко клонче
и ще го посадя на планина, висока и отлична;
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ Иеова:
Ще взема и от върха на високия кедър и ще го посадя;
Ще откърша от върховете на младите му клончета едно крехко клонче,
И ще го посадя на планина висока и отлична;
/Протестантски 1940/
На високата Израилева планина ще го посадя, - и то ще пусне клони, ще даде плод и ще стане величествен кедър; и ще обитават под него всякакви птици, всякакви пернати ще обитават под сянката на клоните му.
/Православен/
На високата гора Израилева ще я насадя,
И ще изкара вейки, и ще дава плод,
И ще стане великолепен кедър;
И под него ще обитават всякакъв вид птици,
Под сянката на вейките му ще се населят.
/Цариградски/
Thus saith the Lord GOD; I will also take of the highest branch of the high cedar, and will set it; I will crop off from the top of his young twigs a tender one, and will plant it upon an high mountain and eminent:
/KJV/