за Христос

Ще разпростра мрежата Си върху него
и ще се хване в примката Ми;
ще го закарам във Вавилон
и там ще се съдя с него за престъплението,
което извърши против Мен.

Слушай Езекил 17:20
Езекил 17:20

Препратки:

Други преводи на Езекил 17:20:

И всичките му бежанци във всичките му полкове ще паднат от меч, а останалите ще се разпръснат по всичките ветрове. И ще познаете, че Аз, ГОСПОД, изговорих това.
/Верен 2002/
Ще разпростра мрежата Си върху него
и ще се хване в примката Ми;
ще го закарам във Вавилон
и там ще се съдя с него за престъплението,
което извърши против Мен.
/Библейско общество 2000/
Ще разпростра мрежата Си върху него,
Та ще се хване в примката Ми;
Ще го закарам във Вавилон,
И там ще се съдя с него за престъплението,
Което извърши против Мене.
/Протестантски 1940/
А всичките му бежанци от всичките му полкове ще паднат от меч, а останалите ще бъдат разпилени по всички ветрове; и ще познаете, че Аз, Господ, съм казал това.
/Православен/
И всичките му бежанци съ всичките му пълкове
Ще паднат от нож,
И останалите ще се разпръснат към всеки вятър;
И ще познаете че аз Господ говорих.
/Цариградски/
And I will spread my net upon him, and he shall be taken in my snare, and I will bring him to Babylon, and will plead with him there for his trespass that he hath trespassed against me.
/KJV/