за Христос

Затова така казва Господ Йехова:
Заклевам се в живота Си, наистина ще върна върху главата му
клетвата Ми, която е презрял,
и договора Ми, който е нарушил.

Слушай Езекил 17:19
Езекил 17:19

Препратки:

Други преводи на Езекил 17:19:

И ще разпростра мрежата Си над него и той ще се хване в примката Ми, и ще го откарам във Вавилон, и там ще се съдя с него за престъплението, което извърши против Мен.
/Верен 2002/
Затова така казва Господ Йехова:
Заклевам се в живота Си, наистина ще върна върху главата му
клетвата Ми, която е презрял,
и договора Ми, който е нарушил.
/Библейско общество 2000/
Затова, така казва Господ Иеова:
Заклевам се в живота Си, наистина ще възвърна върху главата му
Клетвата Ми, която е презрял,
И договора Ми, който е нарушил.
/Протестантски 1940/
Ще хвърля върху него Моята мрежа, и ще бъде хванат в Моите примки; ще го доведа във Вавилон и там ще се съдя с него за вероломството му против Мене.
/Православен/
И ще разпростра мрежата си върх него;
И ще се хване в примките ми;
И ще го закарам у Вавилон,
И там ще се съдя с него заради безаконето му
Което стори против мене.
/Цариградски/
Therefore thus saith the Lord GOD; As I live, surely mine oath that he hath despised, and my covenant that he hath broken, even it will I recompense upon his own head.
/KJV/