за Христос

Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова,
в мястото, където живее царят, който го е поставил за цар,
чиято клетва той е презрял и чиито договор е нарушил -
непременно там ще умре при него, сред Вавилон.

Слушай Езекил 17:16
Езекил 17:16

Препратки:

Други преводи на Езекил 17:16:

И фараонът с голямата си войска и с многобройното си множество няма да направи нищо за него във войната, когато се издигнат могили и се съградят укрепления, за да се изтребят много души.
/Верен 2002/
Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова,
в мястото, където живее царят, който го е поставил за цар,
чиято клетва той е презрял и чиито договор е нарушил -
непременно там ще умре при него, сред Вавилон.
/Библейско общество 2000/
Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова,
В мястото гдето живее царят, който го е поставил цар,
Чиято клетва той е презрял и чийто договор е нарушил,
Непременно там ще умре при него всред Вавилон.
/Протестантски 1940/
С голямата сила и с многобройния народ фараонът нищо не ще направи за него в тая война, когато бъде насипан обкопът и бъдат съградени обсадните кули за гибел на много души.
/Православен/
И Фараон с великата войска и с голямото множество
Няма да направи за него нищо в боя,
Като повдига окопи и гради бойници за да погуби много души.
/Цариградски/
As I live, saith the Lord GOD, surely in the place where the king dwelleth that made him king, whose oath he despised, and whose covenant he brake, even with him in the midst of Babylon he shall die.
/KJV/