за Христос

за да бъде унижено царството
и да не се издигне,
а да се утвърди, като пази договора му.

Слушай Езекил 17:14
Езекил 17:14

Препратки:

Други преводи на Езекил 17:14:

А той въстана против него и изпрати свои посланици в Египет, за да му дадат коне и много народ. Ще успее ли? Ще се избави ли онзи, който прави това? Като нарушава договора, ще избегне ли?
/Верен 2002/
за да бъде унижено царството
и да не се издигне,
а да се утвърди, като пази договора му.
/Библейско общество 2000/
За да се унижи царството,
И да се не издигне,
Но да се утвърди като пази договора му.
/Протестантски 1940/
Но той се отметна от него, като прати свои пратеници в Египет, за да му дадат коне и много люде. Ще успее ли той? Ще оцелее ли този, който върши това? Той наруши съюза - и ще оцелее ли?
/Православен/
Отстъпи обаче от него, и проводи си посланници в Египет
За да му дадат коне и люде много.
Ще благоуспее ли? ще избегне ли който прави това?
Или като престъпва уговора ще избегне ли?
/Цариградски/
That the kingdom might be base, that it might not lift itself up, but that by keeping of his covenant it might stand.
/KJV/