за Христос

И един херувим, като простря ръка изсред херувимите към огъня, който беше сред тях, взе от него и сложи в ръцете на облечения в ленено, който го взе и излезе.

Слушай Езекил 10:7
Езекил 10:7

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:7:

И един херувим простря ръка от мястото между херувимите към огъня, който беше между херувимите, и вдигна от него и даде в ръцете на облечения в лен. И той го взе и излезе.
/Верен 2002/
И един херувим, като простря ръка изсред херувимите към огъня, който беше сред тях, взе от него и сложи в ръцете на облечения в ленено, който го взе и излезе.
/Библейско общество 2000/
И един херувим, като простря ръка изсред херувимите към огъня, който бе всред херувимите, взе от него и тури в ръцете на облечения в ленено, който като го взе излезе.
/Протестантски 1940/
тогава изсред Херувимите един Херувим простря ръката си към огъня, който бе между Херувимите, и взе, та даде в шепата на облечения с ленена дреха. Тоя взе и излезе.
/Православен/
И един херувим простираше ръката си изсред херувимите към огъня който бе всред херувимите, и взе от него, и тури в ръцете на облечения с ленени; а той го взе и излезе.
/Цариградски/
And one cherub stretched forth his hand from between the cherubims unto the fire that was between the cherubims, and took thereof, and put it into the hands of him that was clothed with linen: who took it, and went out.
/KJV/