за Христос

Когато заповяда на облечения в ленено мъж: Вземи огън измежду търкалящите колела изсред херувимите, тогава той влезе и застана при едно колело.

Слушай Езекил 10:6
Езекил 10:6

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:6:

И когато заповяда на облечения в лен мъж, като каза: Вземи огън от мястото между вихровите колела, от мястото между херувимите! - той влезе и застана при колелото.
/Верен 2002/
Когато заповяда на облечения в ленено мъж: Вземи огън измежду търкалящите колела изсред херувимите, тогава той влезе и застана при едно колело.
/Библейско общество 2000/
И когато заповяда на облечения в ленено мъж, казвайки: Вземи огън измежду търкалящите колела, изсред херувимите, тогава той влезе та застана при едно колело.
/Протестантски 1940/
И когато Той даде заповед на човека, облечен с ленена дреха, и каза: "вземи огън измежду колелата, измежду Херувимите", и когато той влезе и застана между колелата, -
/Православен/
И когато заповяда на мъжа който беше облечен с ленени и рече: Вземи огън изсред колелата, изсред херувимите, тогаз влезе та застана при колелата.
/Цариградски/
And it came to pass, that when he had commanded the man clothed with linen, saying, Take fire from between the wheels, from between the cherubims; then he went in, and stood beside the wheels.
/KJV/