за Христос

Фученето на крилата на херувимите се чуваше чак до външния двор като глас на Всесилния Бог, когато Той говори.

Слушай Езекил 10:5
Езекил 10:5

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:5: