за Христос

Господнята слава се издигна от херувимите и застана над прага на дома; и домът се изпълни от облака, а дворът се изпълни от сиянието на Господнята слава.

Слушай Езекил 10:4
Езекил 10:4

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:4:

И ГОСПОДНАТА слава се издигна от херувимите на прага на дома; и домът се изпълни от облака, и дворът беше пълен със сиянието на ГОСПОДНАТА слава.
/Верен 2002/
Господнята слава се издигна от херувимите и застана над прага на дома; и домът се изпълни от облака, а дворът се изпълни от сиянието на Господнята слава.
/Библейско общество 2000/
И Господната слава се издигна от херувимите та застана над прага на дома; и домът се изпълни от облака, и дворът се изпълни от сиянието на Господната слава.
/Протестантски 1940/
И славата Господня се подигна от Херувима към прага на Дома, и Домът се изпълни с облак, и дворът се изпълни със сияние от славата Господня.
/Православен/
И славата Господна се възвиси от херувимите при прага на дома; и облакът изпълни дома и двора, и дворът се изпълни от сиянието на славата Господня.
/Цариградски/
Then the glory of the LORD went up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD's glory.
/KJV/