за Христос

А колкото до подобието на лицата им, те бяха същите лица, които видях при реката Ховар - изгледът им и самите те; вървяха всяко направо пред себе си.

Слушай Езекил 10:22
Езекил 10:22

Препратки:

Други преводи на Езекил 10:22:

А що се отнася до образа на лицата им, те бяха лицата, които видях при реката Ховар, видът им и самите те. Те вървяха всеки право пред себе си.
/Верен 2002/
А колкото до подобието на лицата им, те бяха същите лица, които видях при реката Ховар - изгледът им и самите те; вървяха всяко направо пред себе си.
/Библейско общество 2000/
А колкото за подобието на лицата им, те бяха същите лица, които видях при реката Ховар, - изгледът им и сами те; вървяха всяко направо пред себе си.
/Протестантски 1940/
А лицата им приличаха като ония лица, които видях при река Ховар, - същият вид, същите те. Всеки вървеше право в тая посока, която беше пред лицето му.
/Православен/
А лицата им бяха според подобието, истите лица които видях при реката Ховар, - видението им и те; а ходеха всеки срещу лицето си.
/Цариградски/
And the likeness of their faces was the same faces which I saw by the river of Chebar, their appearances and themselves: they went every one straight forward.
/KJV/